Home


Ulysses Agency
legt contact tussen scenarioschrijvers, regisseurs, filmproducenten en uitgevers, voert onderhandelingen en stelt heldere, gestructureerde contracten op.

Bij Ulysses Agency worden audiovisuele projecten geïnitieerd, scenaristen begeleid, filmmakers bij elkaar gebracht en contracten afgewikkeld. Daarnaast worden incidenteel literaire werken begeleid en bemiddeld naar uitgeverijen.

Ulysses Agency garandeert voortdurende aandacht voor het project, staat borg voor inhoudelijke feedback en kritisch opbouwend commentaar dankzij jarenlange ervaring op het gebied van film en tv.