Anil Wagemans (1989, Amsterdam) has been in love with movies ever since he was a child. After spending a couple of years at a private film school he started his own company; Zeg Maar Films. After making a couple of short movies he’s now in post production of his first feature length in the Netherlands to set foot in the industry and then, the world.

Anil Wagemans (1989, Amsterdam) is sinds zijn jeugd verliefd op film. Na een aantal jaar gestudeerd te hebben aan een privé filmschool startte hij zijn eigen bedrijf: Zeg Maar Films. Na de realisering van een aantal korte films zit hij nu in de postproductie van een lange speelfilm om zich definitief te vestigen in Nederland. En dan; de werel

CV Anil Wagemans